Wiibike BAMBOO FLEX 24V

42,000,000

Xe đạp Bamboo Flex – “65% Tre trên thế giới ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Cấu trúc thân ống và Cenlulo dạng sợi của Vật liệu Tre khiến cho Tre có khả năng đàn hồi, chịu uốn, kéo tương tự với kim loại (thép, carbon): những vật liệu làm khung xe đạp”

XE ĐẠP TRỢ LỰC ĐIỆN BẰNG TRE BAMBOO FLEX WIIBIKE
Wiibike BAMBOO FLEX 24V

42,000,000