SELECT COUNTRY
  • Tiếng Việt
  • English

Chính sách bảo hành – bảo dưỡng

by wiibikevietnam@gmail.com

4. Thời gian nhận và trả bảo hành:

Wiibike nhận và trả bảo hành tất cả các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết):

Sáng 09:30 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:30

Nếu Quý khách có nhu cầu bảo hành ngoài 2 khung giờ trên vui lòng liên hệ trước với Phòng Bảo hành của Wiibike theo số điện thoại: 092 9898 198 (từ 08:00 – 19:00)